Voor gemeentes

Stroev anti slip is een in Hengelo gevestigd bedrijf dat – kort door de bocht - gladde oppervlaktes anti slip maakt. Wij richten ons hiermee zowel op particulieren als bedrijven en overheden.

In het begin van ons bestaan hebben we goed nagedacht over de doelgroep waar we ons op wilden richten. Na veel gesprekken en na het uitvoeren van vele projecten zijn we tot de conclusie gekomen dat met name ouderen dankbaar gebruik maken van onze mogelijkheden. Vaak neemt de bewegingsmotoriek en stabiliteit af en het risico op ernstig letsel na een val toe naarmate men een hogere leeftijd bereikt, terwijl men er nog lang niet aan toe is om huis en haard te verlaten om in een verzorgingshuis te gaan wonen. De ontwikkeling richting extramurale zorg waarbij mensen gemotiveerd worden tot een vitale levenshouding en een actieve dag invulling in hun eigen woonomgeving, vraagt om een netwerk van bedrijven en organisaties die dit ook in de praktijk mogelijk maakt.
 

Gemeentes hebben dit signaal opgepakt en inmiddels zijn hiervoor diverse – al dan niet gesubsidieerde - projecten voor in het leven geroepen, waaronder Lang zult u Wonen. Vanuit dit project worden mensen gestimuleerd zich te oriënteren op voorzieningen die het mogelijk maken, ook op hogere leeftijd of wanneer lichamelijke ongemakken zich voordoen, toch in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Ook wanneer een situatie niet urgent is, is het goed om alvast geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden!

Stroev is inmiddels een partner voor een aantal gemeenten en voert bijna dagelijks opdrachten uit om woningen levensloop bestendig te maken, waarbij de kosten soms deels door deze projectsubsidies worden vergoed.

In dit kader willen we ons graag ook bij u introduceren. We zouden het fantastisch vinden wanneer u ons wilt betrekken bij aanvragen om woningen aan te passen, met name daar waar het gaat om het stroef maken van oppervlaktes. Denk daarbij aan badkamers (meest voorkomend), gangen, maar in het kader van vastgoedbeheer ook galerijen, entrees, kelders en gemeenschappelijke openbare ruimtes.

Groot voordeel is, dat bij onze werkwijze de overlast tot een minimum beperkt blijft. Geen hak- of breekwerk, geen stofoverlast, gemiddeld genomen is binnen twee uur de behandeling uitgevoerd en kan men genieten van een stroeve vloer!

Wij zeggen altijd ‘the proof of the pudding is in the eating’. Om u te laten zien wat onze behandeling in de praktijk betekent en welke significante verbetering we behalen in stroefheid van een vloer, voeren we graag kosteloos een proef uit op een door u geselecteerde locatie. Daar kunt u geen buil aan vallen!

Op onze site vindt u een toelichting op onze werkwijze. Mocht dit voor u aanleiding zijn om contact op te nemen, aarzelt u dan niet ons te benaderen!

Websiteinstellingen
Facebook Twitter LinkedIn
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg