Voor gemeentes

Voor gemeenten

Stroev anti slip is een bedrijf uit Almelo dat gladde, natte oppervlaktes antislip kan maken. Wij richten ons hiermee zowel op particulieren als bedrijven en overheden.

In het begin van ons bestaan hebben wij goed nagedacht over de doelgroep waar wij ons op wilden richten. Na veel gesprekken en het uitvoeren van vele projecten, zijn wij tot de conclusie gekomen dat met name ouderen dankbaar gebruik maken van onze mogelijkheden. Vaak neemt de bewegingsmotoriek en stabiliteit af en het risico op ernstig letsel na een val toe naarmate men een hogere leeftijd bereikt. Men is er nog lang niet aan toe om huis en haard te verlaten en in een verzorgingshuis te gaan wonen. 

De ontwikkelingen richting extramurale zorg, waarbij mensen gemotiveerd worden tot een vitale levenshouding en een actieve dag invulling in hun eigen woonomgeving, vraagt om een netwerk van bedrijven en organisaties die dit ook in de praktijk mogelijk maakt.

Gemeenten hebben dit signaal opgepakt en inmiddels zijn hiervoor diverse – al dan niet gesubsidieerde – projecten voor in het leven geroepen, waaronder “Lang zult u Wonen”. Vanuit dit project worden mensen gestimuleerd zich te oriënteren op voorzieningen die het mogelijk maken, ook op hogere leeftijd of wanneer lichamelijke ongemakken zich voordoen, toch in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Ook wanneer een situatie niet urgent is, is het goed om alvast geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden!

Stroev is inmiddels een partner voor een aantal gemeenten en voert bijna dagelijks opdrachten uit om woningen levensloopbestendig te maken, waarbij de kosten soms deels door deze projectsubsidies worden vergoed.

In dit kader willen wij ons ook graag bij u introduceren. Wij zouden het fantastisch vinden wanneer u ons wilt betrekken bij aanvragen om woningen aan te passen, met name daar waar het gaat om het stroef maken van oppervlaktes. Denk daarbij aan badkamers (ook ligbaden en douchebakken),  vloertegels in galerijen, entrees, kelders en gemeenschappelijke openbare ruimtes.

Groot voordeel is, dat bij onze werkwijze de overlast tot een minimum beperkt blijft. Geen hak- of breekwerk, geen stofoverlast. Gemiddeld genomen is binnen twee uur de behandeling uitgevoerd en kan men daarna genieten van een vloer die stroef is. 

Om u te laten zien wat onze behandeling in de praktijk betekent en welke significante verbetering wij behalen in stroefheid van een vloer, voeren wij graag kosteloos een proef uit op een door u geselecteerde locatie. Daar kunt u geen buil aan vallen!

Op deze site vindt u een toelichting op onze werkwijze. Mocht dit voor u aanleiding zijn om contact op te nemen, aarzelt u dan niet ons te benaderen!

Ons telefoonnummer is 06-37143239

Op elke gewenste locatie

Wij zijn dagelijks door heel Nederland onderweg om ruimtes van Stroev te voorzien. Dit kan al vanaf 1 m²

  • Prijs van 1 tot 6 m²: € 225,- excl. btw
  • Douchebak € 225,- excl. btw
  • Ligbad € 225,- excl. btw
  • Geen hak, breek of sloopwerk!
  • Meerprijs boven 6 m²: € 32,50 excl. btw per m²
  • Voorrijkosten: € 0,35 per kilometer buiten Almelo (Ov)